Sondakika32.com - Isparta Haberleri
SDÜ PERSONELİ DİKEN ÜZERİNDE
Bir Hadisi Şerif'te şöyle buyrulmaktadır: 'HAKLININ KONUŞMA HAKKI VARDIR'.

     Süleyman Demirel Üniversitesi çatısı altında son bir yıllık süreç içerisinde akademik ve idari personellerden bir kısmının (görevlendirilmeleri kendi istekleri dışında yapılan) görevlendirmelerini Isparta kamuoyu yakından takip ediyor. Bu uygulamaları yapan yöneticilerin de SDÜ'deki endişeleri giderici veya soruları gideren açıklamalar yapmasını beklemekteyiz.

     Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) o kadar çok akademik ve idari personel mevcut yönetim tarafından çeşitli gerekçelerle kendi istemleri dışında çok farklı birimlere görevlendirilmişlerdir ki bunları artık takip edebilmek basın olarak zorlaşmıştır.

     Haklarında çeşitli şikâyetlerin varlığı iddia edilerek, soruşturmalar açılarak, ihtiyaç olduğu (!) belirtilerek vb. gerekçeler ileri sürülerek kadrosunun bulunduğu veya bugüne kadar çalıştığı/görev yaptığı ilgili birimden alınarak farklı birimlere görevlendirilmelerinin yapıldığını sondakika32 olarak takip etmekteyiz. işte bazı göze çarpanlar İlk olarak kan bankası müdürü Okutman Mümin POLAT'ın Şarkikaraağaç MYO' na görevlendirilmesi, kreş müdiresi Uzman Sema ÖZEK'in Yalvaç MYO' na görevlendirilmesi, FEF Felsefe Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN hakkında soruşturma açılarak istifa edinceye kadarki bütün süreçte yaşananları, Arş. Gör. Dr. Kevser ÇELİK'in Sütçüler MYO'na görevlendirilmesi...

     Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalışan (uzunca bir süredir bu görevlerinde çalışmaktaydılar) 5 akademik personelin alınarak yerlerine başka personelin görevlendirilmesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Murat ASLAN'ın Mediko Sosyal Merkezine görevlendirilmesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti ABD'da görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Alev AKSOY'un Senirkent MYO'na ağız ve diş sağlığı taraması gerekçesiyle görevlendirilmes...

     Öğrenci İşleri Daire Başkanı İlksel BAĞCI'nın sırasıyla Yalvaç, Sütçüler ve son olarak Senirkent MYO'na görevlendirilmesi ve Daire Başkanlığı kadrosundan alınarak Bilgisayar operatörlüğü/işletmenliği kadrosuna indirilmesi, Arş. Gör. Ayşe ALİCAN'ın Senirkent MYO'na görevlendirilmesi ve bir çok idari personelin bugüne kadar görev yaptığı yerlerden alınarak farklı birimlere görevlendirilmesi gibi çalışanların rızası dışında maalesef bir çok görevlendirme üst makamlarca yapılmıştır. İsterseniz bu konuları biraz açalım.

     Son bir yıl içinde üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalışan/görevli 5 akademik personel görevden alınarak yerlerine başka personeller görevlendirildi. Acaba neden bu 5 personel görevlerinden alınıp yerlerine başka görevlendirilmeler yapılmıştır? Görev yapan bu personellerden bir şey yapmaları veya bilgi vermeleri mi istendi de o arkadaşlar bu istekleri yapmadılar ve bu nedenle mi acaba yerleri değiştirildi?

     FEF Felsefe ve Sosyoloji Bölümünün 2011-2012 bahar yarıyılı ders görevlendirmelerinin İlahiyat Fakültesi'nde Sayın Rektör beyin yönetiminde yapılan toplantı sonrasında belirlenmesi, İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu ve ardından FEF yönetim kurulundan geçirilmesi…… Felsefe ve Sosyoloji Bölümü ders görevlendirme tekliflerinin değiştirilmesi ve sonuçta İlahiyat Fakültesinden Felsefe Bölümünde ders vermek üzere 5 öğretim elemanı ve Sosyoloji Bölümüne de 2 öğretim elemanı görevlendirilmesi. Bu uygulama bölümlerin akademik işleyişlerine müdahale edilmesi anlamını taşımamakta mıdır? Bu gelişmeler sonucunda Prof. Dr. Mevlüt Albayrak bölüm başkanlığından istifa etmiştir. Bölüm başkanlığını halihazırda dekan Prof. Dr. Ali Gökçe vekalet etmektedir. Bu görevlendirmeler öğrencilerin ve bölümde görevli öğretim üyelerinin mağduriyetine neden olmaktadır.

     Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Murat ASLAN hakkında soruşturma açılmış olup soruşturma sonucunda Fakülte Yönetim Kurulu, Aralık 2011 tarihinde 2547 sayılı kanunda yer alan disiplin yönetmeliğine göre herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar vermesine rağmen, Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL, kendi dekanlık yetkisini kullanarak öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Murat ASLAN'a uyarma cezası vermiştir. Kendisine verilen bu cezanın tebliğindeki yazının son paragraflarındaki ifadeler de ayrıca düşündürücüdür. Ocak 2012 itibariyle de hoca Mediko Sosyal Merkezi'ne görevlendirilmesi Rektörlük tarafından yapılmıştır. Branşı ile hiçbir ilgisi olmayan bir birime görevlendirilmesinin yapılması disiplin yönetmeliğine göre verilecek cezadan öte mesleğini icra edememesine yönelik bir ceza niteliğine büründürüldüğü... Bu kararla adeta uzmanlığını yaptığı kardiyolog mesleğini icra edememe cezası verilmiştir. Kardiyoloji servisindeki hastalara bakamama cezası verilmiştir. Böyle bir öğretim elemanın yetişmesinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ve ülkesine vergi veren her bireyin emeği payı varken siz bir öğretim üyesinin mesleğini yapamayacağı bir yere görevlendirilmesini nasıl açıklayabilirsiniz?

    Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti ABD'da görevli Doç. Dr. Alev AKSOY hoca hakkında bir gerekçe ile soruşturma açılması ve soruşturma işlemi daha tamamlanmadan kendisini, Ağız ve Diş Sağlığı taraması yapılması gerekçesiyle Senirkent MYO'na görevlendirilmesi çok düşündürücüdür. Hiçbir alt yapısı olmadan, yardımcı elemanı, alet donanımı olmadan, evrak kayıt dosyaları olmadan böyle bir çalışma için birçok eksiklik içinde böyle bir gerekçeyle öğretim üyesi hoca görevlendirilmesi ne kadar akla ve bilime sığar? Personel temininde güçlük çekilen ve Diş Hekimliğinin en özellikli branşından biri olan Ortodonti Anabilim Dalındaki bir öğretim üyesinin Senirkent MYO'na görevlendirilmesi manidar bulunmaktadır.

     Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın İlksel BAĞCI hakkında soruşturma açılıyor ve soruşturma daha tamamlanmadan bir gerekçe ortaya sürülerek Yalvaç MYO'na görevlendiriliyor. Daha sonra Sütçüler MYO'na görevlendiriliyor. Sonuçta da 29 Mart 2012 tarihindeki Üniversite Yönetim Kurulunda/Disiplin Kurulunda daire başkanlığı kadrosundan alınıp bilgisayar işletmenliği/operatörlüğü kadrosuna indiriliyor ve aynı zamanda da Senirkent MYO'na görevlendiriliyor. Bu uygulama acaba ne kadar hukuka, akademik işleyişe ve vicdanlara uyuyor?

     Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz ÖLMEZ'e son 9 aylık sürede 4 defa farklı gerekçelerle soruşturma açılması yıldırma değil ise nedir? Kaldı ki biri devam ediyor diğer üçünün sadece birinden uyarı cezası kendisine verilmiş ve hocanın YÖK'e itirazı sonucu YÖK bu cezayı da kaldırmış bulunmaktadır.

     Tıp Fakültesi İdari personellerinden (kadrolu) Hastane Baş Müdürü Mehmet Uygur Müdür Yardımcısı Nazım Yıldırım'ın önce yetkileri alınmış daha sonra ise her ikisi de Diş Hekimliği Fakültesine görevlendirilmişlerdir. Her iki idari personel hakkında soruşturma bulunmamaktadır. Her iki idareci de unvanlarını meslekte yükselme sınavları ile almışlardır. Hastane Müdür Yardımcısı Latif AKKOÇ'un görevlendirilmesi iptal edilmiştir. Musa GÜNDÜZ yıllardır hastanedeki sınav ve toplantı organizasyonlarından sorumlu iken bu görevinden alınıp başka bir bölümde görevlendirilmiştir. Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan hemşirelerin, sekreterlerin ve diğer yardımcı personellerin görev yerleri sürekli değiştirilerek rahatsız edildiği bilinmektedir.

     Hemşirelik hizmetleri müdürü Halime HACIHİMMETOĞLU görevden alınarak yerine Jale KOYUNCU atanmıştır. Aynı şekil müdür yardımcıları Sema SOYSAL ve Asuman KOCAKAYA da müdür yardımcılığı görevinden alınmışlardır.

     Ziraat Fakültesinde kadrolu olan Doç. Dr. Hikmet ORHAN Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı birimine 13B ile görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu görevlendirmenin performans ödemesi ile bir ilgisi var mıdır? Türkiye'de başka bir örneği bulunmakta mıdır?

    Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görevli Arş. Gör. Ayşe ALİCAN Senirkent MYO'na görevlendirilmiştir. Araştırma görevlisinin bölüm dışında görevlendirilmesi kanuna uygun değildir.

     Figen Demircan Ziraat Fakültesinden Güzel Sanatlar Fakültesine, Osman BOLAT öğreci işleri daire başkanlığına, Mevlüt TUTAR Atabey MYO'na, Emine EKİNCİ TARUM'dan Farabi Koordinatörlüğüne ve aynı fakülte içinde birimler arası birçok yer değiştirmesi yapılmıştır.

     İlahiyat Fakültesi sekreteri Ahmet AYDOĞDU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Sekreterliğine, Su Ürünleri Fakülte Sekreteri Musa UYSAL İlahiyat Fakültesi Sekreterliğine karşılıklı olarak yer değiştirildi. Ahmet AYDOĞDU'nun idari mahkemeye başvurması sonucu bu uygulama mahkemece iptal edilip görevi iade edilmiştir. Daha sonraki süreçte hemen hemen tüm fakülte sekreterlerinin yeri değiştirilmiş olup bu değiştirme kapsamında tekrar Ahmet AYDOĞDU'nun Eğirdir Su Ürünleri Fakülte Sekreterliğine görevlendirilmesi yapılmış ikinci kez idare mahkemesi kararı bozmuştur.

     Çiftlikte görev yapan personellerin başka birimlere görevlendirilmeleri yapıldı. Aynı şekilde Ziraat Fakültesinde görev yapan bazı idari personelin görev yerleri değiştirildi. Bu idari personel değişikliklerine birçok birimde görmek mümkündür.

haber Nejat Özdoğan


Özel haber  KATEGORİSİNDEN HABERLER

SKANDAL! NATO Türkiye'yi ‘özgür olmayan ülke’ ilan etti

SKANDAL! NATO Türkiye'yi ‘özgür olmayan ülke’ ilan etti NATO’nun hazırladığı skandal rapor büyük tepkilere yol açtı. NATO, Türkiye’yi özgür olmayan ülke ilan etti.

Şule Perinçek kimin akrabası?

Şule Perinçek kimin akrabası? Vatan partisi Genel Başkan Yardımcısı Hacer Şule Perinçek Ispartalı çıktı.

Isparta, Mevlüt Çoşkuner’i Siyasetin içinde görmek istiyor

Isparta, Mevlüt Çoşkuner’i Siyasetin içinde görmek istiyor Halk, Mevlüt Çoşkuner’i Siyasetini özlemiş.

BAŞKAN OLSAN NE YAZAR OLMASAN NE YAZAR

BAŞKAN OLSAN NE YAZAR OLMASAN NE YAZAR BAŞKAN OLSAN NE YAZAR OLMASAN NE YAZAR

sondakika32.com

sondakika32.com Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta eski milletvekili Mevlüt Çoşkuner’in ağırlığı hissedilmeye başlandı.

OSMAN ZABUN: MOBESELER Sevgilimle gezmeme engel oluyor

OSMAN ZABUN: MOBESELER Sevgilimle gezmeme engel oluyor Sevgilimle gezmeme engel oluyor

EDA TAŞPINARIN MEDYUMU AÇIKLADI

EDA TAŞPINARIN MEDYUMU AÇIKLADI Eda Taşpınar'ın özel falcısı Hüseyin Üzüm'den çok konuşulacak kehanetler.

SDÜ NE BULDU Kİ ALANYA NE BULACAK

SDÜ NE BULDU Kİ ALANYA NE BULACAK Süleyman Demirel Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Hasan İbicioğlu, Yeni kurulan Alanya Alaatin Keykubat Üniversit...

ISPARTA VALİLİĞİNDEN ADRESE TESLİM KADRO

ISPARTA VALİLİĞİNDEN ADRESE TESLİM KADRO sondakika32 hukuk mücadelesi başlattı.
testttt
Havva Dinçtürk Havva Dinçtürk
Geçmişle Boğuştuk Gelecek Senden Büyük Hayallerimiz Var
M. Koray Başyiğit M. Koray Başyiğit
GÜNDEM – ANDIMIZ – CUMHURİYET – IYI PARTİ - DAVRAZSPOR
Ekstrafikir.com