ADD Basın Bildirisi yayınladı ' EKOLOJİK YIKIM BİR EMPERYAL OYUNDUR!'


Açıklama: Emperyalizmi yenilgiye uğratarak Lozan’da kazandığımız siyasi, ekonomik ve diplomatik zaferin tüm getirilerini siyasi iktidarın uygulamalarıyla kaybediyoruz.
Kategori: Isparta
Eklenme Tarihi: 06 Ağustos 2019
Geçerli Tarih: 25 Ağustos 2019, 10:54
Site: Sondakika32.com - Isparta Haberleri
URL: http://sondakika32.com/haber_detay.asp?haberID=12992


Isparta ADD Başkanı Mevlüt Özil yayınladığı bildiride, 'emperyalizmi yenilgiye uğratarak Lozan’da kazandığımız siyasi, ekonomik ve diplomatik zaferin tüm getirilerini siyasi iktidarın uygulamalarıyla kaybediyoruz. 

Milli Mücadelemizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti bir başka emperyal oyunla karşı karşıyadır. Topraklarımız; yayılmacı güçler ve yerli işbirlikçileri eliyle yağmalanmaktadır. Ülkemizin her yanında yıllardır hunharca yürütülen “ekolojik yıkım” sürecinin en somut örneğini Kaz Dağları’nda ilimizde bulunan mermer ocaklarında,HES lerdeve SALDA GÖLÜ nde yaşamaktayız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli doğa varlığı kabul edilen Kaz Dağları’nda yapılan orman katliamı, geleceğimizi de tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

Siyasi iktidarca peşkeş çekilen vatan topraklarının yağmalanmasına ve ekolojik yıkımın gelecek nesillerin yaşamına mal olmasına asla izin vermeyeceğiz. 

On yedi yıldır ülkemizi şirket gibi yöneten iktidarın yaptıklarına, kutsal vatan toprağının sömürülmesine, ormanlarımızın, sahillerimizin, sularımızın, havamızın geriye dönüşü olmayacak şekilde tahribatına sessiz kalmayacağız. 

Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” yazmaktadır. 

Anayasamızdan aldığımız yetki, görev ve sorumlulukla tüm yurtseverleri “ekolojik yıkım”a karşı durmaya çağırıyoruz. 

“Ekolojik yıkım” bir emperyal oyun ve farklı bir işgal yöntemidir. Görev ve sorumluluk hepimizindir' dedi.